Skip to content
Vi har flyttet til nye lokaler - Arabergvegen 3 – 4050 Sola.

1. **Miljøpolicy**:
– Vi forplikter oss til å redusere vår miljøpåvirkning. Dette inkluderer å velge energieffektive tekniske løsninger og transportmetoder der det er mulig.
– Vi vil bruke fornybar energi der det er mulig.
– Materialvalg skal om mulig være bærekraftige og resirkulerbare.

2. **Klimapolicy**:
– Vi erkjenner klimaendringene og vil bidra til å begrense dem.
– Vi vil overvåke vårt CO2-utslipp og sette mål for reduksjon.
– Vedlikehold av utstyr skal gjøres med tanke på energieffektivitet.

3. **Arbeidsmiljøpolicy**:
– Vi vil skape et trygt og inkluderende arbeidsmiljø.
– Ansatte skal ha tilgang til nødvendig verneutstyr og opplæring.
– Vi vil forebygge arbeidsrelaterte helseproblemer.

4. **Giftige stoffer og avfallshåndtering**:
– Vi søker å unngå bruk av miljø- og helsefarlige stoffer i våre tekniske løsninger.
– Vi har en klar plan for avfallshåndtering og gjenvinning.

5. **Opplæring og bevissthet**:
– Ansatte skal opplæres i miljøvennlige praksiser.
– Vi vil informere kundene om hvordan de kan bruke utstyret på en miljøvennlig måte.

6. **Klimapåvirkning og samfunnsansvar**:
– Vi vurderer klimapåvirkningen av arrangementene der utstyret vårt er i bruk.
– Vi deltar i lokale miljø-initiativer og støtter samfunnsprosjekter.

  Kontakt oss

  Navn / Firma:*

  E-post:*

  Telefon:*

  Melding:*

  Jeg ønsker å sende melding. Du får epost kopi av innsendt skjema.

  Back To Top